برای ساختن دنیای بهتر چه کار کنم؟

رویاپردازی درباره یک دنیای بهتر لذت بخش و سرگرم کننده است. اما افراد برای نزدیکتر کردن این دنیا به واقعیت چه میتوانند بکنند؟ یک گام عملی این است که سازمان کوچکی درست کنیم . این سازمان کوچک را “انجمن اقدام اجتماعی” می نامیم. یک انجمن اقدام اجتماعی می تواند تنها از سه نفر تشکیل شده باشد که برای حل یک مشکل محلی دور هم جمع شده اند.

ادامه مطلب