المان های قالب

وبلاگ چندگانه

فقرزدایی

خیرین؛ انسان های والا

خیرین کسانی هستند که به حکم وظیفه دینی و اخلاقی یعنی بر اساس تعالیم و آموزه های دینی، یا بر اساس اصول و اخلاق انسان گرایانه و بشردوستانه، نسبت به مشکلات سایر همنوعان خود واکنش نشان داده و سعی دارند در رفع مشکلات آن ها اعم از مشکلات مالی، درمانی، آموزشی بکوشند و از سختی افراد یا اقشار آسیب دیده بکاهند.

ادامه مطلب

فقرزدایی, کسب و کار اجتماعی

برای ساختن دنیای بهتر چه کار کنم؟

رویاپردازی درباره یک دنیای بهتر لذت بخش و سرگرم کننده است. اما افراد برای نزدیکتر کردن این دنیا به واقعیت چه میتوانند بکنند؟ یک گام عملی این است که سازمان کوچکی درست کنیم . این سازمان کوچک را “انجمن اقدام اجتماعی” می نامیم. یک انجمن اقدام اجتماعی می تواند تنها از سه نفر تشکیل شده باشد که برای حل یک مشکل محلی دور هم جمع شده اند.

ادامه مطلب